8 feb 2017 ~ Widosari speelt op Dies Natalis Leiden

Dies Natalis Universiteit Leiden

Op woensdag 8 februari 15:00 uur viert de Universiteit van Leiden de 442e dies natalis in de Pieterskerk Leiden, Pieterskerkhof 1A. De plechtigheid markeert tevens de officiële opening van het Leiden Asia Year 2017. De diesoraties worden uitgesproken door:

  • prof.dr. Jan Michiel Otto, hoogleraar recht en bestuur van ontwikkelingslanden aan het Van Vollenhoven Instituut voor recht, bestuur en samenleving. De titel van zijn oratie luidt: Eenheid in verscheidenheid - de actualiteit van Mr. C. van Vollenhoven.
  • prof.dr. Maria Yazdanbakhsh, hoogleraar Immunoparasitologie, Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). De titel van haar oratie luidt: Van parasitisme naar mutualisme.

Eredoctoraat
Tijdens deze plechtigheid wordt een eredoctoraat verleend aan Frank Dikötter, Professor of Humanities aan de University of Hongkong. Erepromotor is prof.dr. Hilde De Weerdt, hoogleraar Chinese Geschiedenis, Faculteit der Geesteswetenschappen, Universiteit Leiden. Decaan is prof.dr. Mirjam de Baar.

Tussen de bedrijven door kunt u genieten van gamelanmuziek door het ensemble Widosari.
Het ensemble speelt:

  • Ladrang Wilujeng, pelog pathet barang
  • Bawa Sekar Tengahan Palugon, Ketawang Puspanjala, pelog pathet nem

Gamelan Ensemble Widosari
* Maarten van den Berg
* Wulan Dumatubun
* Ruth Jäger
* Jos Janssen
* Michiel Niemantsverdriet
* Renadi Santoso
* Wouter Scheen
* Eko Teguh Waluyo
* Ruud Willems
* Harry Willemsen

 

Renadi Santoso ~ vocal, gong & kempul

Prof.mr. Carel Stolker, rector magnificus en voorzitter College van Bestuur

Eko Teguh Waluyo ~ vocal & saron