latihan

Recordings (MP3)

GENDHING DHENGGUNG TURULARE
Istana Mangkunegaran Solo 1992
KICC 5184

kêthuk2 kêrep, pelog nêm


download mp3

Bawa Bangsa Patra dhawah Gendhing Renyep k2k/mg. ldr. Eling-Eling Kasmaran

Slendro pathet sanga
Cornel Digital Library

Gamelan jangkep Kyai Kanyut Mesem, Mangkunegaran

Para Niyaga Mangkunegaran (principal)
Bp. Dalimin -- rebab
Bp. Sabdosuwarno -- gender barung
Bp. Hartono -- kendhang
Date: 1977-08-10


download mp3

GENDHING TUKUNG

Recorded: 1963, Pendapa Sanasewaka, Kraton Surakarta.
Gamelan: Kjahi Kaduk Manis, Manis Rengga.
Production: Nusjirwan Tiraamidjaja and Ernst Heins.

Pelog pathet barang


download mp3

GENDHING KEMBANG MARA

Recorded: 1992 Susuhunan Kraton Surakarta
Gamelan: Kyai Kadukmanis
RRI musicians: Wahya -rebab, Wakija-kendang, Paimin-gender, Soeyadi-bonang, Sukarna-gambang, Tarnapangrawit-suling, Tukinem- sindhen, Suparni- sindhen, Tantinah-sindhen.

Pelog Pathet Lima


download mp3

GANDAKUSUMA
versie 1

Bawa (Widodo) SA Purnomo Saddho dhawah Ktw Gd. Gandakusuma kr 2 kr mg Ldr. Kapidhondhong dados Ayak-ayakan rangkep - Srepegan mawi palaran Pangkur Paripurna (Yatmi), Dhandhanggula Wacan (Iyasa), Mijil miring (Kaeni), Pangkur Surya Greged (Panut) dados Srepegan rangkep.

Klenengan Pujangga Laras, Saturday, 28 July 2006, Home of Bp. Rahayu Supanggah, Benawa, Palur. rb: Yadi, gd: Cipt Ngasina, kd: Panggah, bn: Sagimin, gb: Gunadi

Slendro Sanga


download mp3

GANDAKUSUMA
versie 2 met Gandasuli !

Gendhing Gandakusuma minggah Gandasuli (gerongan bedayan) terus Ayak2 - Srepeg dipun uran-urani Dhandhanggula, Pangkur, Durma

Keluarga Karawitan RRI Stasiun Surakarta, Pimpinan: Turahjo Hardjomartono, ACD-131 Lokananta

Slendro Sanga


download mp3

GANDAKUSUMA
versie 3 - mooie versie met Gandasuli !

Gendhing Gandakusuma - Gandasuli (gerongan bedayan) - Ayak2 - Ladrangan - Palaran

RRI Solo

Part of ISI Semester 7

Slendro Sanga


download mp3

GANDAKUSUMA
versie 4 - oefenversie met Gandasuli maar zonder vocals

Gendhing Gandakusuma - Ladrang Gandasuli - Pathetan sanga ngelik

Mangkunegaran

Opname Elsje Plantema 1982

Slendro Sanga


download mp3

GENDHING BONANG BABAR LAYAR

Javanes Court Gamelan Volume 2, Mangkunegaran, Surakarta, 1976

Pelog Pathet Lima


download mp3

GENDHING BONANG BABAR LAYAR

Widosari, Palimpsest2, RASA, Utrecht, 2008

Pelog Pathet Lima


download mp3

AYAK AYAKAN KEMUDA

Widosari, 2004, Budi S Putra concert


download mp3

BAWA JIWARETNA

Bawa Jiwaretna (Hartono RRI)

18 January 2008, Home of Bp. Rahayu Supanggah, Benawa, Palur


download mp3

KETAWANG PUSPANJALA

Bawa Sekar Tengahan Palugon katampen Ketawang Puspanjala Pelog nem

Karawitan Langen Praja Pura Mangkunegaran, Surakarta, Pimpinan: Rm. Tarwo Sumosutargio, ACD-164 Lokananta


download mp3

SINOM PARIJATHA

Pathetan, Ketawang Sinom Parijatha, Slendro Sanga,

Conservatorium van Amsterdam en Eko, Maarten, Elsje, Michiel, Harry


download mp3

BAWA RETNA ASMARA

Bawa Retna Asmara (Suwarto)

Keluarga Karawitan RRI Stasiun Surakarta, Pimpinan: P.Atmosoenarto, ACD-038 Lokananta


download mp3

RANDU KENTIR inggah AYUN AYUN

Bawa Retna Asmara (Suwarto)

Keluarga Karawitan RRI Stasiun Surakarta, Pimpinan: P.Atmosoenarto, ACD-038 Lokananta


download mp3

LADRANG LANGENBRANTA, pelog lima

Source: LP, Title: Gamelan Garland, Recordings by Ernst Heins june/july 1968, Gamelan Kyai Kanjut Mesem, Mangkunagaran


download mp3

BAWA SEKAR AGENG MANGGALAGITA, GENDHING ONANG ONANG, LADRANG TIRTA KENCANA, pelog nem

Source: Lokananta cassette ACD014, 1972, Keluarga Karawitan Studio RRI Surakarta (P. Atmosunarto), Sindhen Nyi Prenjak


download mp3

KODOK NGOREK, KETAWANG LARASMAYA, pelog barang

Source: Lokananta cassette ACD065, Keluarga Karawitan Studio RRI Surakarta (P. Atmosunarto)


download mp3

BANDHILORI, pelog barang

Source: CD, King Records KICC 5211, Tamura Fumi, Sarasehan Karawitan Surakarta, Saptono-rebab, Walidi-kendang, Dalimin-slenthem, Mulyono-gender, Soeyadi-gambang, Tukinem-sindhen, 18 Juli 1995


download mp3