4 dec 2008 ~ Palimpsest2, Verleden van Nederland

Op 4 december 2008 is Indonesië aan de beurt met een optreden van Widosari op het tweede RASA festival: PALIMPSEST2. Daarin staat muziek van Nederland en de voormalige koloniën centraal. RASA verzorgt een muzikale versie van het Verleden van Nederland. Een soort 'soundtrack' van de Nederlandse geschiedenis.

WIDOSARI
DONDERDAG 4 DECEMBER 2008
RASA
PALIMPSEST2

Indonesisch programma met Widosari en Rein Spoorman
Gamelan uit Midden-Java
Donderdag 4 december 2008 | Lezing: 19:30 | Concert: 20:30 | € 19 / kortingspas € 16,15 / RASA-pas of U-pas € 11,40 | Festival Palimpsest 2

De gamelan heeft een oude en mystieke oorsprong. Met de volle, sonore klank van deze verzameling bronzen toetsen, ketels en gongs begeleiden gamelan-orkesten al eeuwenlang rituelen, ceremonies, feesten en wajang-voorstellingen. Er zijn vele soorten gamelan (wat zowel een naam is voor de muziek als voor het instrumentarium): het werd aan de hoven gespeeld, maar was ook populair op straat. Het ensemble Widosari speelt gamelan in de licht-klassieke traditie en heeft inmiddels een reputatie opgebouwd in zowel Nederland als Indonesië. Mede daarom zijn ze uitermate geschikt om tijdens festival Palimpsest gamelanklanken te brengen die zowel voor Indische als niet-Indische Nederlanders een belangrijk onderdeel zijn geworden van het nationale cultuurgoed.

Om 19:30 geeft musicoloog Rein Spoorman een lezing over de wederzijdse beïnvloeding van Westerse en Indische muziek zoals in hedendaagse gamelan, maar ook in bijvoorbeeld krontjong, Indische gitaarpop en Molukse muziek. Hij illustreert zijn verhaal met diverse video- en audiofragmenten.

 

VERLEDEN VAN NEDERLAND

RASA's muzikale Palimpsest Muziek uit Nederland en de voormalige koloniën:
donderdag 4 december 2008
vrijdag 5 december 2008
zaterdag 6 december 2008
zondag 7 december 2008 

 

In het najaar van 2008 zenden de NPS en de VPRO de televisieserie "Verleden van Nederland" uit, een productie van IDTV/Ireen van Ditshuyzen en NPS/VPRO. In een achttal aflevering wordt aan de hand van historische figuren en locaties de Nederlandse geschiedenis vertelt. Met twee festivals presenteert RASA in diezelfde periode de veelheid aan Nederlandse muziek vanuit een internationaal perspectief. In de zeventiende eeuw was Amsterdam de grootste doorvoerhaven van de wereld: goederen werden gebracht, verhandeld en weer doorverkocht. Deze functie vertaalt RASA door in een muzikale stapelmarkt: muziek komt en gaat, maar laat altijd sporen achter.

Vanuit deze gedachte zijn de twee festivals vernoemd naar het Palimpsest, een middeleeuws handschrift dat steeds opnieuw werd overgeschreven. De monnikken krabden de bovenlaag van het perkament en schreven vervolgens over de oude tekst heen. Door hergebruik van het perkament werd het materiaal optimaal. Inmiddels is het mogelijk met moderne technieken de verschillende tekstlagen weer zichtbaar te maken en wordt, dankzij het feit dat het perkament werd hergebruikt in plaats van weggegooid, een schat aan historische teksten blootgelegd.

 

post_2008_12_Palimpsest_02

RASA, Utrecht

Optredens tijdens Palimpsest 2:
Wè-nun Henk (Nederfolk uit Tilburg)
Javaanse tempelmuziek op de gamelan
Afrikaander boerenmusiek
Afoly Djawle Awasa Group (traditionele muziek en dans uit Suriname)
Psallentes (Gregoriaanse gezangen uit oude Utrechtse handschriften)
Caribische groepen etc.

www.rasa.nl
Pauwstraat 13a
Utrecht