18 mei 2014 ~ Petruk dadi Ratu – Wayang voorstelling

"Petruk dadi Ratu", een wayang voorstelling met Dalang Sapto Sopawiro op Zondag 18 mei.

In 2013 verzorgde Pak Sapto een eennmalig optreden in Den Haag toen hij op weg was naar Indonesie om daar zich bij te scholen in de Wayang Kulit kunsten. Gamelan ensemble Witing Klapa van st. Manggar Megar begeleidde hem. Dit optreden was enig in zijn soort en bleek een enorm daverend succes. Het was zeker voor  herhaling vatbaar.

Nu in 2014 verzorgt Pak Sapto tezamen met stichting Manggar Megar wederom meerdere Wayang Kulit optredens in Amsterdam en Den Haag. Pak Sapto spreekt voornamelijk de Javaanse taal met  hier en daar Nederlands tijdens de Wayang Kulit optredens zodat het voor  niet-Javaans sprekenden het verhaal te volgen is. Vooraf licht de gastvrouw het verhaal toe en legt zij uit wat u kunt verwachten tijdens de  voorstelling.

Zondag 18 mei 2014
4:00 - 17:00

Locatie:
Het Gamelanhuis
Veemkade 578
1019 BL
Amsterdam

Reserveren: 
Hermine 0631640307
Mike 0627596205

 
Petruk dadi ratu = Petruk wordt koning
 (nieuwe stijl)

Het land Ngamarta was op een dag haar talisman, de kalima sada, door onbekende redenen kwijtgeraakt. De talisman was (niemand weet hoe) in handen van Petruk, een lichtzinnige man, terechtgekomen. Met de kalimasada in zijn bezit had Petruk plotseling veel macht gekregen en dit was naar zijn hoofd gestegen. Hij stichtte een nieuw land genaamd Sonyo Wibawa compleet met een privéleger. Met zijn leger wilde hij de rest van de wereld en Ngamarta in het bijzonder veroveren. Petruk veranderde zijn naam in Prabu Belkeduwel beh alias Tong Tong Sok.

Koning Puntadewa van Ngamarta voorzag de veroveringsplannen van Belkeduwel beh en stuurde zijn broertje Wrekudara vooruit om hulp te vragen aan buurland Dwarawati, die geregeerd werd door koning Kresna. Echter kwam Kresna te laat; Belkeduwel beh had Ngamarta al veroverd. Koning Puntadewa en zijn familie werden gevangen gezet.Wrekudara, Kresna en zijn broer Baladewa vormden een pact om Belkeduwel beh tegen te houden, helaas was hun leger ook niet bestand tegen het geweld van Belkeduwel beh. Wat ze niet wisten is dat Belkeduwel beh over een machtig wapen beschikte, de Aji ruwuh jiwa. Dit wapen ontnam de kracht van de vijand.

Kresna, die inzag dat hun vijand onoverwinnelijk was, zocht hulp bij Semar, heerser van Karang kadempel. Semar was bereid te helpen en steeg op naar de hemel op zoek naar Gandarwa raja, de biologische vader van Belkeduwel beh. Gelukkig was die ook bereid te helpen, aangezien hij de lichtzinnigheid van zijn zoon kende. Hij daalde naar de aarde en ging een gevecht aan met Belkeduwel beh. De Aji ruwuh jiwa had geen effect op Gandarwa raja, omdat hij de rechtmatige eigenaar was van dit wapen. Nadat hij Belkeduwel beh versloeg, veranderde deze terug in Petruk en was er weer vrede.

post_2014_05_Wayang_Sapto_02

Over dalang Sapto Sopawiro

Dalang Sapto Sopawiro is vanaf zijn prille jeugd actief in de Javaanse cultuur (o.a. wayang wong en ludruk). Drs Parjayah uit Indonesië heeft hem in de dhalang kunst onderwezen. Thans doceert Sapto het vak Levensbeschouwelijke Vorming aan studenten Geschiedenis van het Instituut voor de Opleiding van Leraren in Suriname.

Vanaf 2007 verzorgt hij publieke Wayang Kulit voorstellingen voor culturele- en toeristische festiviteiten. Daarnaast is hij ceremoniemeester en religieuze voorganger bij diverse Javaanse activiteiten. Ook geeft hij cursussen Javaans schrift (Hanacaraka) en lezingen over de Agama Jawa (Javaanse religie). Voor de Federatie Javanisme Godsdienst in Suriname presenteert hij een religieus TV programma op STVS en bij Mustika TV, Gumelaring Dyagad (over Adat / Javaanse gewoonte).

Op initiatief van Charles Chang (freelance journalist van de Surinaamse krant De Ware Tijd) is dalang Sapto voor een studiereis in 2013 naar Indonesië gegaan. Voorafgaand aan zijn studiereis heeft hij i.s.m. St. Manggar Megar een éénmalige Wayang Kulit voorstelling verzorgd. Vanwege dat succes geeft hij in mei (Amsterdam) en juni (Den Haag) nieuwe voorstellingen.