22 nov 2015 ~ Wayang voorstelling met Mas Darsono

Het tweede lustrum oftewel de 10e editie van Concert Gamelan en Dans is dit jaar op zondag 22 november 2015. We hebben voor deze 10e editie een paar culturele verrassingen! Dans, Gamelan muziek en Wayang Kulit door dalang Mas Darsono!

zondag 22 november 2015 - We­gens de gro­te druk­te in de af­ge­lo­pen paar ja­ren, heb­ben we be­slo­ten ons eve­ne­ment in een an­de­re ruim­te te or­ga­ni­se­ren. Het KHL café een paar hon­derd me­ter ver­der­op en dich­ter bij de tram­hal­te. Het adres is Oos­te­lij­ke Han­dels­ka­de 44, 1019 BN Am­ster­dam.

💃 Dansprogramma

Uitgevoerd door Dansgroep Sinar Anyar onder begeleiding van gamelan ensemble Wiludyeng.

  1. Eko Prawiro - Riciani Belfor, Mike Wardi

  2. Gambyong Pangkur - Sandra Martowisastro, Anelicia Sadiroon, Ingrid Sastro, Rosminie van Schie

  3. Srimpi Manggalaretna - Monique vd Broek, Ivy Natthoe, Intan Overwijn, Monique Smits