15 Aug 2020 ~ Herdenking in het Witte Kerkje

75 jaar geleden is Nederlands-Indië bevrijd van de Japanners.

Daarom is er in het weekend van 15 en 16 augustus is er een bijzondere, persoonlijke, expositie in de Witte Kerk te Heiloo.

Inwoners van Heiloo hebben in de Japanse kampen gevangen gezeten en de expositie toont hun voorwerpen en herinneringen uit die tijd. Brieven naar huis of vrienden, kaartjes van mannen naar echtgenotes en kinderen die in andere kampen zaten, foto’s, dagboekfragmenten, krantenartikelen uit die jaren en schaarse voorwerpen uit die tijd die overgebleven zijn, vertellen ons nu de vaak emotionele herinneringen aan die tijd. Een periode die vaak diep is weggestopt door degenen die het meegemaakt hebben en vaak onbekend voor wie het niet zelf beleefde.

Naast deze kleine tentoonstelling is er op zaterdag een gadhon (klein ensemble) optreden van het Gamelan ensemble Widosari, zal de Bergense Boekhandel met een uitgebreide boekentafel staan, toont de bibliotheek een speciale collectie boeken over dit thema (natuurlijk daar te leen) en zijn er kleine Indische hapjes te koop om mee naar huis te nemen.

Tijdsblokken
De dag is in een aantal bezoekersblokken ingedeeld:

Zaterdag 15 augustus

Blok 1: 10.30 – 12.00 uur

Blok 2: 12.30 – 14.00 uur

Blok 3: 14.30 – 16.00 uur

meer informatie:

https://wittekerk-heiloo.nl/agenda/nederlandsindie/